COL·LECCIÓ FUSTA

Fusta massissa: portes formades per llistons de fusta massissa units entre si i posteriorment tractades amb vernissos, tints, etc. La fusta massissa permet fer motllures. O fusta rexapada: tauler de MDF recobert per una xapa de fusta natural. Presenta cantells de fusta massissa amb segellat antihumitat i les portes són planes o emmarcades. La porta, un cop cantejat, rep els tractaments típics de la fusta (vernissos, tints, etc.).

Categoria:

at quis in ut justo elit.